Ventilationstrumma, del 3 (?)

december 25, 2012 at 9:36 Andreas

Jag är osäker på dagarna nu, men det börjar så sakteliga växa fram med ventilationsrören i trumman i vårt blivande sovrum.

image image

Den första bilden kan man se de tilluft- och frånlufts-kanalerna som går vidare uppe på vinden. På nästa bild skymtar man att en av dessa kanaler är färdigkopplade, längt in mot väggen. Den andra kanalen är redo att bli kopplad och ventilationsröret är fastsatt mot väggen för att inte kunna röra på sig så mycket. Eftersom bägge av dessa rören kommer innehålla rumstempererad luft behövs ingen kondensisolering eller sånt bök. Det räcker med strulet att få rören på plats ändå.

På den sista bilden så har vi början till uteluftsröret som är kondensisolerat och fastsatt mot väggen. Detta rör ska upp mot taket och sedan svänga ut mot ytterväggen på baksidan för att sedan gå genom denna. Den vackra dag då detta är klart! :)

Som synes har jag placerat rören in mot väggen eller så långt åt vänster i bilden som det bara går. Jag tror att jag på detta sätt kommer vinna lite garderobsvolym senare, vilket är värt ganska mycket slit och möda då det inte precis växer på träd i vårt hus.

Posted in: Ventilation | Garderob sovrum

Tags:

Ventilation av tvättstuga.

december 15, 2012 at 9:28 Andreas

Sådär ja, nu är hålet taget mellan pannrummet och tvättstugan också. Det var lite nervigt att sätta detta hål med tanke på att dels allt ska kopplas ihop i pannrummet och dels att det fanns styrelektricitet till golvvärmen i väggen. Well, nu är det i alla fall gjort och det ska bli härligt att på sikt få detta utrymme ventilerat.

image

Posted in:

Tags:

Påbörjan till ventilation i pannrumm

december 6, 2012 at 9:25 Andreas

image

De rören som jag har kopplat ihop uppåt mot skortsenen var grundbulten i att även påbörja denna installation. Grundinställningen är att försöka få alla rör så nära mot väggen som möjligt och på så vis inkräkta så lite som möjligt på utrymmet i pannrummet. På plats nu är i alla fall avluften och tilluften, avluften till höger i bild och tilluften till vänster.

Posted in: Ventilation | pannrum

Tags: